Fetmaoperation

Östersundspressen har i ett inlägg här skrivit om hur många klagar efter fetmaoperationer. De menar på att patienter som har opererats för övervikt dubbelt så ofta anmäler vårdskader i jämförelse med patienter som har gjort andra typer av operationer. Forskarna ställer sig dock emot detta och tror snarare att de som gjort en fetmaoperation snarare är mer benägna att anmäla i och med att patientgruppen är ung, van vid internet och ofta väldigt upplysta om sina rättigheter, till skillnad mot de äldre patienterna.

Magsäcken förminskas

Det vanligaste alternativet vid fetmaoperation är en gastric bypass. Det betyder att magsäcken under operationen minskas så att maten leds förbi den största delen av magsäcken och första tunntarmsdelen. På så vis blir man fortare mätt och kroppens upptag av kalorier minskar. Vid en sådan operation är det mycket viktigt att doktorerna vet vad de gör. Det är även viktigt att de har rätt verktyg samt att dessa är ordentligt steriliserade, bäst görs det med autoklav med tryckånga.

Enligt en annan artikel från Svenska Dagbladet hävdar man dock att det är många som är nöjda efter sin fetmaoperation. I artikeln skriver man, efter uppgifter från läkaren David Edholm vid Uppsala Universitet, att nästan 80 procent av de som opererats i hans undersökning var nöjda med ingreppet.

Mycket omdiskuterat ingrepp

Det är inget nytt att det kommer olika uppgifter kring hur fetmaoperationer fungerar. Fetmaoperationer har nämligen länge varit mycket omdiskuterat. Det finns många som anser att det inte behövs, att man kan gå ner i vikt på annat sätt – medan många menar att det är det enda alternativet. För några år sedan sändes ett avsnitt i Kalla Fakta vilket handlade om fetmaoperationer. Då kunde man efter programmet ställa frågor till en av de som medverkade, Daisy Balkin. Hon hade gjort två operationer och intervjun med henne är mycket intressant för den som vill lära sig mer om dessa operationer.