Är du utmattad?

Vad händer egentligen när man blir utbränd? Symptomen på utmattningssymptom kan nämligen komma smygande, och innan man vet ordet av det så har man gått in i väggen. Därför är det viktigt att verkligen lyssna till sig själv, sin kropp och vad man verkligen vill, innerst inne.

pexels-photo-52608Något av det bästa verktyget för att inte drabbas av utmattningssymptom är att arbeta förebyggande och med medvetenhet om att det kan drabba en. För vägen tillbaka efter att man drabbats är lång och ofta smärtsam, i alla fall själsligt. Om detta kan man läsa om i bland annat i Expressen.

Nu har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) lanserat nya verktyg som ska hjälpa chefer och arbetsplatser i stort att jobba med psykisk ohälsa på jobbet – innan stressade anställda faktiskt går in i väggen och drabbas av utmattningssyndrom, om detta skriver bland andra Dagens Nyheter. Det är nämligen så att psykiska diagnoser är en allt vanligare orsak till sjukfrånvaro på jobbet, något som bör oroa många i näringslivet med ansvar för personal.

Olika symptom på stress och utmattning

När man börjar känna av stressymptom, med sömnbrist eller kanske trötthet och nedstämdhet – är det viktigt att söka hjälp. Först med en nära chef och sedan med vården. En bra vårdcentral i Göteborg är Din Klinik. Väl i kontakt med vården börjar det ofta långa rehabiliteringsarbetet. Några av symptomen på utmattning kan man läsa om på 1177 Vårdguiden och dessa är bland andra:

  • Lättirriterad, orolig och nedstämd. Det är också vanligt att man har ångest.
  • Försämrat minne, koncentrationssvårigheter, problem med att planera och genomföra uppgifter.
  • Svårt att somna och/eller många uppvaknanden under natten.
  • Energilöshet, trötthet som är svår att vila bort, utmattning.
  • Hjärtklappning, magkatarr, förstoppning, högt blodtryck, värk, överdriven ljudkänslighet.

Men varför blir man då utmattad så till den grad att man blir sjuk. Efter långvarig stress och/eller andra påfrestningar som exempelvis omställningar på arbetsplatsen och händelser i privatlivet kan man bli sjuk. Symtomen kan bli både psykiska och fysiska och ett av de vanligaste är att man upplever en stor trötthet, som inte försvinner hur mycket man än försöker vila. Att minnet påverkas till det sämre är ett annat vanligt kännetecken.